Miljö

Hållbart resande
Vårt resande ökar för varje år och samtidigt som detta sker påverkas den globala miljön, länderna vi semestrar i och människorna som lever och arbetar i dessa länder. På Ving och inom Nordic Leisure Travel Group arbetar vi aktivt för att minimera de negativa effekterna och öka de positiva effekterna av turismen. 

Miljö
Sedan mitten av 90-talet har vi på Ving arbetat aktivt med miljöfrågor och lyckats åstadkomma stora förbättringar. Eftersom vi vet att vi ibland är en del av problemet känns det både viktigt och självklart för oss att engagera oss i dessa frågor. 
Vårt eget flygbolag, Sunclass Airlines, är ett av Nordens miljövänligaste charterflygbolag. Det är idag certifierat enligt ISO 14001, som ställer höga krav på löpande miljöutveckling.
Att flyga charter är oftast ett bättre miljöval än att flyga reguljärt. Charterflyg genererar cirka 40 procent mindre koldioxidutsläpp per passagerarkilometer än reguljärflyg gör. Det beror på att vi fyller våra flyg till drygt 95 procent, att vi oftast flyger direkt till resmålet och har få starter och landningar.
Sedan 1999 har vårt flygbolag lyckats minska utsläppen med 22 procent och har idag branschens lägsta bränsleförbrukning, 65 gram per passagerarkilometer. Om man jämför det med en helt ny bil krävs det att tre personer samåker i bilen för att komma ner i samma låga bränsleförbrukning. 
Våra egna hotell, Sunwing Family Resorts, var först i Europa med att ta emot EU:s miljömärkning EU-Ecolabel, som är den hårdaste miljöcertifieringen som finns för hotell idag.
Ving är även anslutet till Travelife, som är grundat av europeiska researrangörer för att bidra till förbättringar i resebranschen både inom miljö och socialt ansvar. Vi uppmanar alla hotell i vårt program att ansluta sig till detta samarbete.
De hotell som är anslutna till Travelife förbinder sig att bland annat bidra till det lokala samhället genom att anställa lokalt, anlita lokala leverantörer samt marknadsföra det lokala affärslivet.

Tips på vad du som turist kan göra för att spara på miljön:
• Släck belysningen när du inte vistas i rummet och stäng av eventuell luftkonditionering. 
• Stäng av kranen när du borstar tänderna och tvättar håret. 
• Köp lokala produkter, om möjligt ekologiska.
• Gå, cykla och åk kollektivt 
• Miljökompensera din resa genom företaget Green Seat.