Socialt ansvar

Vi har valt att fokusera vårt arbete för socialt ansvarstagande på arbetsvillkor, barnarbete och barnsexturism. Vi strävar efter att socialt ansvarstagande ska genomsyra hela vår verksamhet och anstränger oss för att nå ut såväl till våra kunder, medarbetare och leverantörer.   

Mänskliga rättigheter och barns rättigheter
Vi arbetar aktivt för att få våra samarbetspartners att följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt FN:s barnkonvention. Vi tar starkt avstånd från alla former av brott mot dessa. Vårt arbete mot barnsexhandel omfattar bland annat etiska regler, utbildning och information till vår personal, våra kunder och samarbetspartners. Det är vår förhoppning att våra resenärer tar avstånd från inrättningar eller situationer där det kan misstänkas att något barn tvingas göra något mot sin vilja eller något som kan vara onormalt för barnet i fråga.

Vi stödjer ECPAT Sverige, en ideell barnrättsorganisation mot barnsexhandel. Vi har också antagit och arbetar med The Code, en uppförandekod och organisation för researrangörer mot barnsexhandel. 1999 antog Ving uppförandekoden som idag har antagits av hela Nordic Leisure Travel Group och omfattas av alla våra resmål.

Uppförandekoden består av sex kriterier som innebär att:

  • vi har upprättat en policy mot barnsexhandel
  • vi informerar/utbildar vår personal
  • vi informerar våra resenärer
  • vi har en klausul i alla våra hotellkontrakt
  • vi informerar lokala samarbetspartners om vårt ställningstagande
  • vi årligen rapporterar till The Code:s sekretariat

Så tipsar du polisen om misstanke om sexuella övergrepp mot barn:
När du misstänker sexuella övergrepp mot barn är det viktigt att du lämnar tips till polisen så snart som möjligt. Färska uppgifter är lättare att bearbeta än uppgifter som kommer in lång tid efter händelsen.